Med havet som granne

Affärer på bästa läge

Karlskrona är en örlogsstad i sydöstra Sverige, med mycket skärgårdskänsla och välbevarad historia. Staden är så unik att UNESCO har fört upp den på sin lista över världsarv. Kommunen har drygt 65 000 invånare. Här finns också ett växande näringsliv med fler än 5 000 företag och ett bra klimat för entreprenörer. Läget vid Östersjön, satsningarna på hamnen och övrig infrastruktur ger fina förutsättningar för internationella kontakter. Karlskrona Baltic Port ger tillgång till nya marknader och utvecklar dessutom staden som turistdestination.

WTC Karlskrona uppförs i den nya stadsdelen Pottholmen, som blir Karlskronas nya entré och den stadsdel man först möter på väg in mot centrum. Här är människorna, naturen och havet i fokus. Pottholmen blir en mötesplats för både arbetsliv, vardag och upplevelser, i en grön stadsdel där miljö och hållbarhet prioriteras. Här njuter man av närheten till havet och kajpromenader, bryggor och parkmiljöer skapar naturliga mötesplatser.

Stadsdelen Pottholmen blir en förlängning av centrum och angränsar till populära Hoglands park. Mittemot resecentrum och utmed järnvägstorget byggs WTC Karlskrona. En kort promenad utmed järnvägstorget så når du kajen med bryggor, trädäck och en ny, lummig park.

MED NÄRHET TILL DET VIKTIGA