World Trade Center Karlskrona

Färdplan för WTC i Karlskrona

WTC Karlskrona kommer att tillföra staden något helt nytt – en symbol för nytänkande och framåtanda. Öppenhet genomsyrar den dynamiska planlösningen och innebär unika möjligheter att skapa ett kontor helt anpassat efter de egna behoven. Samtidigt gör den strategiska placeringen vid resecentrum och järnvägstorget huset till en knutpunkt både i staden och regionen. WTC Karlskrona förväntas slå upp sina dörrar under 2020.

POTTHOLMEN - ENTRÉN TILL KARLSKRONA

WTC Karlskrona uppförs mittemot resecentrum och Järnvägstorget i den nya stadsdelen Pottholmen, som blir Karlskrona centrums nya entré. Här är människorna, naturen och havet i fokus. Pottholmen blir en mötesplats för både arbetsliv, vardag och upplevelser i en grön stadsdel där miljö och hållbarhet prioriteras.

Första spadtaget juni 2019

Sandra Bizzozero, kommunalråd i Karlskrona, Pether Fredholm, VD JSB och Malin Svensson, VD OBOS Kärnhem genomförde ett gemensamt första spadtag och invigde officiellt byggstarten för World Trade Center i Karlskrona.

September 2019

Projektering och pålning pågår för fullt vid byggplatsen på Pottholmen i Karlskrona.